Trending

Is het leiden of lijden?

Is het leiden of lijden?

Het werkwoord leiden gebruiken we onder meer met de betekenis ‘doorbrengen’ (een druk leven leiden, een kluizenaarsbestaan leiden) en ‘de leiding hebben’ (een team leiden, een organisatie leiden). Het werkwoord lijden betekent onder meer ‘ondervinden’ (kou lijden, schipbreuk lijden).

Wat betekent het woord lijden?

Lijden is het ondergaan van smart en ellende. Onderscheid kan worden gemaakt tussen lichamelijk en geestelijk lijden. Het lijden kan sterk variëren in intensiteit en tijdsduur en is een herkenbare ervaring voor vele mensen.

Zou leiden tot?

Vervoegingen: heeft geleid tot (volt. deelw.) als resultaat hebben Voorbeelden: `Dat prutsen leidt tot niets.

Waar dat toe kan leiden?

Je ziet maar ‘waar’ zo’n zinnetje in een taalmail ons ‘heen’ kan leiden. Al kun je volgens sommigen ook zien ‘waarheen’ zo’n zinnetje in een taalmail ons kan leiden.

Kan het lijden?

Ook in de uitdrukkingen wel iets kunnen lijden en geen twijfel lijden is de spelling met een ij juist. Wie mooi wil zijn moet pijn lijden. Hij lijdt aan een ernstige ziekte. Dat kan wel wat lijden.

Is het leidde of leed?

We kunnen redeneren dat de schrijver het verkeerde werkwoord (leiden in plaats van lijden) heeft gekozen en dit vervolgens correct heeft vervoegd. We hebben dan te maken met een enkele fout, want anders dan lijden, dat sterk vervoegd wordt (leed, geleden), hoort leiden zwak vervoegd (leidde, geleid) te worden.

Wat lijdt tot?

(6) Dat kan wel wat lijden. Het lijdt geen twijfel betekent dus ‘het duldt geen twijfel’, oftewel ‘twijfel is niet aan de orde, het staat vast, het is zeker’. Leiden betekent ‘voeren, (in een bepaalde toestand) brengen’. (7) De reorganisatie leidt tot grote veranderingen.

Wat is psychisch lijden?

Lijden is een negatief gevoel dat we hebben, als de werkelijkheid niet strookt met wat we graag willen dat er is. Als er een (groot) verschil is tussen wat we denken nodig te hebben om gelukkig te kunnen zijn en dat wat er is.

Kan lijden to?

Bedoel je het werkwoord waarmee je aangeeft dat iemand iets doorstaat of ondervindt (bijvoorbeeld pijn, een ziekte of honger)? Dan is het met een ij. Ook in de uitdrukkingen wel iets kunnen lijden en geen twijfel lijden is de spelling met een ij juist. Dat kan wel wat lijden.

Kan leiden tot synoniem?

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: leiden tot (ww): aanrichten, aanstichten, resulteren in, stichten, teweegbrengen, uitdraaien op, uitlopen op, uitmonden in, veroorzaken.

Wat leidt naar?

Het werkwoord lijden betekent onder meer ‘ondervinden, doorstaan’. (6) Dat kan wel wat lijden. Het lijdt geen twijfel betekent dus ‘het duldt geen twijfel’, oftewel ‘twijfel is niet aan de orde, het staat vast, het is zeker’. Leiden betekent ‘voeren, (in een bepaalde toestand) brengen’.

Kan het niet lijden?

er is daar blijkbaar geen gebrek; — dat kan niet lijden, dat kan niet zijn, (ook) de uitgaaf kan ik niet dragen; — de zaak lijdt geen uitstel; het lijdt geen twijfel; die kosten werden in uitgaaf geleden; 3. verdragen, houden van iem.